Cântarea României de odinioara, actuala si astazi

7 December 2010 § Leave a comment

“Era odinioară un neam de fraţi născuţi dintr-o mumă şi dintr-un tată… şi veni acel neam într-o ţară lată şi mănoasă pe căile cerului de se pomeneşte şi astăzi… Şi fraţii se iubeau între sine şi creşteau în avuţie şi fericire… turme nenumărate, ca stelele, păşteau în câmpii întinse… vecinii şi hoţii pizmuiau unirea, puterea şi bogăţia lor, dar le era teamă de dânşii, căci bărbăţia lor îi îngrozea… şi astfel aceşti fraţi trăiau fericiţi, şi copiii lor în moştenirea cea mare rămasă de la părinţii lor… Când vreo nevoie venea dintr-o parte, ei alergau cu toţii într-acolo… cădeau cu toţii împreună, când vijelia mare îi dobora, dar se ridicau iarăşi cu toţii împreună şi izbândeau… astfel se pleacă şi se ridică în timp de viscol vârfurile codrilor.

După ce trăiră într-acest chip vreme multă, nepoţii ziseră într-o zi între dânşii: “Pentru ce să mai trăim amestecaţi unii cu alţii, mai bine să împărţim moştenirea părintească, şi fiecare să ia partea sa…” Atuncea traseră cu funia şi-şi împărţiră moşia în mai multe părţi: una la miazăzi, alta la apus şi alta la miazănoapte… Săpară şanţuri şi puseră râurile şi munţii hotare între dânşii… şi de atuncea fraţii nu se mai puteau vedea între ei… şi vecinii se umplură de bucurie… Nu trecu mult, şi fiecare, şezând închis în moşia sa, ajunse că copiii din aceiaşi părinţi uitară de tot unii de alţii, şi de vorbeau tot o limbă… dar nu se mai înţelegeau… şi când unele din ramurile acelui neam se stingeau de pe faţa pământului, înecate de vecini, ceilalţi fraţi nu simţeau nici o durere… căci acum erau străini şi duşmani între dânşii, şi se ridicau cu duşmanii împotriva sângelui lor!…

Şi aceste neamuri, care încă se numesc între sine români, în ochii celorlalte popoare sunt numai seminţii rătăcite, al cărora izvor s-a stins din ţinerea (de) minte a oamenilor!..”

Cântarea României  de Alecu Russo, (51)

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Cântarea României de odinioara, actuala si astazi at Margantzovka's Blog.

meta

%d bloggers like this: